Publikacje

 

Konferencyjne

 1. Tomasz Mączka, Tomasz Żabiński, Jacek Kluska, Computational Intelligence application in fasteners manufacturing. 13th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics, Budapeszt, 20-22 listopada 2012, pp. 335—340, ISBN 978-1-4673-5206-2.
 2. Tomasz Żabiński, Tomasz Mączka, Zastosowanie sterowników PAC i nowoczesnych technologii informatycznych do konstruowania rozproszonych systemów sterowania produkcją. Konferencja Projektowanie Oprogramowania Urządzeń i Systemów Kontrolno-Pomiarowych, Rzeszów, 10-11 lipca 2012.
 3. Tomasz Mączka, Application of PAC controllers and .NET CF and J2EE platform for developing production monitoring system. Congress of Young IT Scientists 2011 (VI edition), Międzyzdroje, 22-24 wrzesień 2011.
 4. Tomasz Żabiński, Tomasz Mączka, System monitorowania procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym. XVIII Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego 2011, Czarna Górna k/Ustrzyk Dolnych, 12-15 września 2011.
 5. Tomasz Mączka, Tomasz Czech, Manufacturing Control and Monitoring System – Concept and Implementation. IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Industrial Electronics Society Student Forum, Bari, Włochy, 4-7 lipca 2010.
 6. Tomasz Żabiński, Tomasz Mączka, Human System Interface for Manufacturing Control - Industrial Implementation. 3rd International Conference on Human System Interaction, Rzeszów, 13-15 maja 2010.
 7. Tomasz Żabiński, Tomasz Mączka, Bartosz Jędrzejec, Control and Monitoring System for Intelligent Manufacturing – Hardware and Communication Software Structure. 7th Conference on Computer Methods and Systems, Kraków, 26-27 listopada 2009.

Czasopisma

 1. Andrzej Kubit, Tomasz Mączka, Zastosowanie techniki wizyjnej w pomiarze odkształcenia bezwzględnego warstwy kleju w spoinie. Pomiary Automatyka Robotyka 5/2012, s.91-97 (ISSN 1427-9126).
 2. Tomasz Mączka, Zastosowanie sterowników PAC oraz platform .NET CF i J2EE do realizacji systemu monitorowania produkcji. Zeszyty Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Tom 56, 2011 (ISSN 1732-324X).
 3. Tomasz Mączka, Tomasz Żabiński, System zdalnego monitorowania maszyn i operatorów – wybrane elementy. Pomiary Automatyka Robotyka 3/2011.
 4. Tomasz Mączka, Tomasz Czech, Tomasz Żabiński, Innowacyjny system monitorowania i sterowania produkcją jako element fabryki przyszłości. Pomiary Automatyka Robotyka 2/2010.

Rozdziały w monografiach

 1. Tomasz Mączka, Tomasz Żabiński, Platform for Intelligent Manufacturing Systems with elements of knowledge discovery. Manufacturing System, s. 183-204, InTech, Croatia, 2012 (ISBN 978-953-51-0530-5)
 2. Tomasz Żabiński, Tomasz Mączka, Implementation of Human-System Interface for Manufacturing Organizations. Advances in Soft Computing, Zdzisław S. Hippe, Juliusz L. Kulikowski, Teresa Mroczek (red.) t.99, s.13-32, SPRINGER-VERLAG, Berlin, 2011 (ISBN 978-3-642-23186-5).
 3. Tomasz Żabiński, Tomasz Mączka, System monitorowania procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Projektowanie, analiza i implementacja systemów czasu rzeczywistego, Leszek Trybus, Sławomir Samolej (red.), s. 485-494, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2011 (ISBN 878-83-206-1822-8)